PUBLICATIONS:

 

 1. Study report “Quality Management Framework for the Joint Master Program on Sustainable Development of Renewables” Faculty of Natural Science, University of Tirana, September 2023.
 2. Raport studimor “Analizë e prioriteteve të kërkimit shkencor në kuadër të hapjes së programit të përbashkët të ciklit të tretë të studimit Doktoratë në Administrim Biznesi” me profile në Ekonomi, Financë, Kontabilitet, Menaxhim dhe Marketing të ofruar nga Universiteti i New York-ut në Tiranë dhe Universiteti Izmir Bakircay, Dhjetor 2023.
 3. Raport studimor “Analizë e prioriteteve të kërkimit shkencor në kuadër të hapjes së programit të përbashkët të ciklit të tretë të studimit, Doktoraturë në Shkencat Kompjuterike” të ofruar nga University of New York, Tirana dhe Ankara Yildirim Beyazit University, Dhjetor 2023.
 4. Raport studimor “Analizë e prioriteteve të kërkimit shkencor në kuadër të hapjes së programit të përbashkët të ciklit të tretë të studimit “Doktoratë në Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare” të ofruar nga Universiteti i New York-ut në Tiranë dhe Universitetit Istanbul Sabahattin Zaim, Dhjetor 2023.
 5. Study report “The salaries of academic, assistants and administrative staff in non - public institutions of higher education” proposed and supported by the University of New York, Tirana, April 2023.
 6. Raport studimor “Zhvillimi dhe rezultatet e pyetësorit të studentëve në Kolegjin Universitar të Biznesit”, Shkurt 2023.
 7. Raport studimor “Zhvillimi dhe rezultatet e pyetësorit të studentëve në Universitetin Aldent”, viti akademik 2022-2023, Mars 2023.
 8. Raport studimor “Nevojat e tregut të punës dhe e të interesuarve për programin e ciklit të tretë, Doktoraturë në Shkencat Kompjuterike” të ofruar nga University of New York, Tirana, Dhjetor 2022.
 9. Study report “Stakeholder and labor market needs for dual degree third cycle study programme,PhD in Educational Sciences”, about the study of the labor market and the needs of the students in the framework of the opening of the double degree program of the third cycle of the study program PhD in Educational Sciences, offered by “Aleksander Moisiu” University, Durrës in Albania and the Pedagogical University of Krakow, Poland, November 2022.
 10. Raport studimor “Nevojat e të tregut të punës dhe e të interesuarve për programin e ciklit të tretë, Doktoraturë në Shkenca Sociale të Aplikuara” të ofruar nga University of New York, Tirana, Dhjetor 2022.
 11. Raport analitik “Për studimin e tregut të punës në rajonin juglindor dhe analiza e kapaciteteve të Universitetit “Fan S. Noli” në përmbushje të kërkesave aktuale të kualifikimeve” Univeristeti i Korces, Shtator 2022.
 12. Study report “Student questionnaire results University of Tirana”, September 2022.
 13. Study report “Academic Staff Survey results University of Tirana”, September 2022.
 14. Study report “Results of the Academic Staff Questionnaire at Aldent University”, March 2022.
 15. Study report “Evaluation of the quality of teaching Summary report Aldent University Student Questionnaire Results”, March 2022.
 16. Study report “Academic Staff Survey Results, University College of Business”, May 2021.
 17. Study report “Teaching Quality Assessment University College of Business students survey results”, May 2021.
 18. Study report “Teaching Quality Evaluation Summary Report Aldent University Student Survey Results”, January 2021.
 19. Raport analitik “Rezultatet e pyetësorit të studentëve të Universitetit Aldent për vitin akademik 2018 – 2019”, Mars 2019.
 20. Key aspects of quality assessment for teaching and learning in HE, Innovation and information technology as a mean for improving and developing teaching methods July 2016, Vlora, Albania University “Ismail Qemali” of Vlora
 21. Improving the ranking model of the Albanian higher education institutions, DOI: 13140/RG.2.1.2295.3042
 22. A methodology for internationalization of quality assessment in higher education institutions (project)
 23. Playing a Game to Evaluate Teaching, Learning and Outcomes in a University, 14th International Conference “Standardization, protypes and quality: a means of Balkan countries’collaboration”,September 21 - 22, 2018,Tirana, Albania
 24. Quality Assurance in Higher Education Albania 2016-2017, Banja Luka, bosnia and Hercergovina
 25. Higher Education Study Programs Orientation on the Applications of Artificial Intelligence, Migration LettersVolume: 20, No: S8(2023), pp. 377-383ISSN: 1741-8984 (Print) ISSN: 1741-8992 (Online)