IQE - Konsulsencë dhe asistencëAnaliza dhe vlerësime cilësore e sasioreHartim dokumentacioniVlerësim performance dhe auditSondazhe, pyetësorë dhe raporteTrajnime dhe ngritje kapaciteteshSisteme menaxhimi LMSShërbime E-educationE-learnning dhe e-training

Sondazhe & Analiza

Vlerësime analitike, cilësore në IA, audite cilësie, raporte vlerësimi, ecurie e performance, analizë të dhënash etj

Politika & Dokumente 

Politika zhvillimi, dokumente për administrimin  e IA, rregullore, procedura, formularë, akte, modele vlerësimi etj

Shërbime & Projekte

Audite cilësie, vlerësim cilësie në IA, vlerësim performance, Sondazhe, hartim projektesh, dokumentacioni etj

E-education

Konsulencë, trajnime dhe ngritje kapacitetesh, asistencë, monitorime, programe dhe module të e-education 

SISTEME MENAXHIMI

Platforma për edukimin  në distancë, sisteme menaxhimi institucional LMS të personalizuar

SHERBIME IT

Hosting, storage, website, menaxhim te rrjeteve sociale, sherbime IT, rrjete dhe servera lokale 

PROMOCIONE

Organizim eventesh dhe ceremonish, Video promocionale, reklamime per rrjetet sociale,  

SIGURIM CILESISE

Programe të menaxhimit të monitorimit, menaxhimit të cilësisë, vlerësimit të performancës dhe promovimit

Edukimi formal

Sisteme menaxhimi

IQE ju mundëson sisteme menaxhimi dhe platforma të edukimit në distancë për institucione arsimore, shkolla, universitete, qendra kursesh dhe trajnimi etj. Konfigurimi dhe përshtatja sipas kërkesave dhe specifikave të institucionit tuaj.

 

Edukimi profesional

Kurse dhe trjanime

IQE ve ne dispozicion platformen "e-training" për arsimin profesional dhe edukimit ne vazhdim. Mesues, pedagogë, trajnerë, krijojnë, menaxhojnë dhe oforjne kurset e tyre. Nxënësit, studentët dhe pjesëmarrësit zgjedhin një nga kurset që dëshirojnë të ndjekin! 

 

Takime virtuale

Evente on line

IQE ofron platfomë e takimeve dhe eventeve on line. Ju mund të planifikoni eventin tuaj si mbledhje ose takime on line, diskutime interaktive, leksione on line, webinar etj dhe mund ta menaxhoni atë në mënyrë të pavarur. 

 

Rreth IQE

Instituti për Cilësi në Arsim (IQE) është institucion studimor e kërkimor. IQE ka për qëllim të promovojë cilësinë në arsim dhe edukimin cilësor duke kryer studime, analiza e shërbime në funksion të institucioneve, organizmave që ofrojnë arsim dhe edukim. IQE zhvillon veprimtari në mbështetje të së drejtës për arsim dhe edukim cilësor. IQE gjithashtu ka si qëllim të saj, zhvillimin profesional të personelit që angazhohet në fushën e edukimit.  Arsimimi është e drejtë publike dhe gjithsecili prej nesh ka detyrimin për ta ofruar atë në cilësinë e duhur. Na ndihmoni të arrijmë misionin tonë!
JU FALEMINDERIT!
donate
 

KENDI PROMOCIONAL

IQE ju oforn hapësirë për promovimin e institucionit apo shërbimeve që ofroni në fushën e edukimit! Kontaktoni në 0682264725 ose në [email protected]

Universiteti Aldent, video promocionale
Kendi i baneri tuaj promocional
Image

Të fundit

Të gjitha njoftimet

IQE në Facebook

INSTITUTI PËR CILËSI NË ARSIM

Mail: [email protected], Tel: +355682264725

Institute for Quality in Education

IQE

"Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today" – Malcolm X.

"Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school" – Albert Einstein.